“Овергаз” даде данни за азотния диоксид, отделян от синьото гориво

Газоснабдителното дружество “Овергаз Изток” АД изпрати по искане на РИОСВ-Стара Загора писмо с количествени данни за емисиите на азотен диоксид, отделяни при изгарянето на природния газ.

По експертна оценка на специалисти от “Овергаз Изток” АД от горивните инсталации на крайните потребители на синьото гориво в Стара Загора през ноември 2009 г. са отделени във въздуха 5,5 т азотен диоксид, а през декември – 6,9 т. Или общо 12,4 т за двата месеца. Изчисленията показват, че при изгарянето на 1 кубически метър природен газ се отделят средно по 2,3 грама NO2.

В писмото се отбелязва и това, че заради замяната в Стара Загора на течни и твърди горива с природен газ е избегнато емитирането на още близо 3,5 тона азотен диоксид.

Това още веднъж ни напомня, че природният газ е най-чистото гориво, сравнено с другите, но не е абсолютно чисто и не отделя само водна пара и СО2, както обикновено се смята. Ето един полезен цитат по въпроса от Уикипедията: “В почти всички видове природен газ се съдържат азот N2 и въглероден диоксид СО2, а по–рядко се съдържа сероводород Н2S и инертни газове.

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн