Публикации от категория ‘Бюра по труда’

Бюро по труда – Стара Загора_

Бюро по труда - Стара Загора_
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СТАРА ЗАГОРА - ул. "Ст. Караджа" №8 Свободни работни места към  13 януари 2017 г. 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 учител спортна подготовка 1 логопед 1 счетовител 1 ... Цялата статия

Бюро по труда – Казанлък

Бюро по труда - Казанлък
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10 януари 2017 г 1 Координатор, износ Средно 1 Счетоводител, оперативен Висше, средно, икономически умения 1 Отчетник, счетоводство Висше, средно, икономически умения 1 Контрольор, запаси Висше, средно 1 Стоковед Средно 1 Експерт, управление на човешките ресурси Висше икономическо, стаж по специалността, компютърни умения, срочен договор - до завръщане на титуляра 1 Завеждащ техническа служба Средно, компютърни умения 1 Секретар Средно, компютърни умения 1 Касиер, банка Висше, средно, компютърни умения 3 Асистент "Фитопатология", "Технология на преработване на етерично-маслени суровини", "Поливно земеделие" Висше - магистър - Агрономство, желателно владеене на ... Цялата статия

echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. Авторите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Издателят получава неограничени права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Издателят не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.
Powered by уеб дизайн