Публикации от категория ‘Бюра по труда’

Бюро по труда – Стара Загора_

Бюро по труда - Стара Загора_
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СТАРА ЗАГОРА - ул. "Ст. Караджа" №8 Свободни работни места към  24 февруари 2017 г. 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 строителен инженер 1 инженер, механик 2 фелдшер 2 ... Цялата статия

Бюро по труда – Казанлък

Бюро по труда - Казанлък
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21 февруари 2017 г 1 Учител по български и руски език Висше - учител по български и руски език 1 Учител по физическо възпитание и спорт - лекторски Висше - учител по ФВС 2 Учител, начален етап Висше - НУП 1 Координатор, износ Средно 1 Счетоводител, оперативен Висше, средно, икономически умения 1 Контрольор, запаси Висше, средно 1 Стоковед Средно 1 Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър" Висше - архитектура, инженерно образование в сферата на строителството, минимум 1 г. стаж по специалността, компютърни ... Цялата статия

echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. Авторите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Издателят получава неограничени права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Издателят не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.
Powered by уеб дизайн