Обществено обсъждане на изменението на ОУП на Стара Загора за кв. „Бедечка“

STZAGORA.NET
*
На 20.01.2017 год., от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Oбщина Стара Загора, ще се проведе докладване и обществено обсъждане на проекта за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии.

Ще участват представители на общинската администрация и проектантския колектив.

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, е изработен предварителен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г., в частта му за кв. „Бедечка“, в следния териториален обхват: на север от ул. „Христина Морфова“, на юг от алея към предприятие „Труд“, на изток от ул. „Иван Вазов“ и на запад от ул. „Хан Тервел“.

Предварителният проект ще бъде изложен в „Център за информация и услуги“ на Община Стара Загора. Всички заинтересовани лица могат да депозират своите писмени становища и предложения в деловодството на Община Стара Загора в срок до 19.01.2017 год.

Обявлението за докладване и обществено обсъждане на проекта е публикуван на официалната страница на Община Стара Загора на 21 декември 2016 г.
#fevv
echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. Авторите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Издателят получава неограничени права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Издателят не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.
Powered by уеб дизайн