ВиК – Стара Загора въведе цени за канализация и пречистване на отпадъчните води в кв. „Зора“

STZAGORA.NET
*
ВИК ЕООД Стара Загора въвежда цена на нови услуги – отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за всички потребители в кв. „Зора“ и потребители, включени в канализационната мрежа на кв.“Зора“, както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води: 0,10 лв./куб.м.

Цена за пречистване на отпадъчни води:

• за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители – 0,36 лв./куб.м
• Степен на замърсяване 1 – 0,36 лв./куб.м
• Степен на замърсяване 2 – 0,71 лв./куб.м
• Степен на замърсяване 3 – 1,07 лв./куб.м

Към цената на услугата се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС (ДВ бр.33 1998 г).

Цените влизат в сила от 01.04.2016 г.
#fevvНапишете коментар


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. Авторите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Издателят получава неограничени права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Издателят не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.
Powered by уеб дизайн