Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 27 юни 2017 г.

1
Помощник-директор, учебната дейност
Висше педагогическо, 5 години стаж като директор или помощник-директор в училище, компютърни умения
1
Учител, начален етап
Висше – НУП
5
Учител, начален етап /Целодневна организация на учебния ден/
Висше – НУП
1
Специалист, продажби
Висше, компютърни умения
1
Банков служител, касиер
Висше, средно, компютърни умения
1
Мениджър, покупки/продажби
Висше в областта на продажбите, 5 г. стаж, много добро владеене на френски език писмено и говоримо доказано с документ
1
Секретар – домакин
Висше икономическо
1
Началник производство
Висше – машинен инженер, 3 г. стаж на ръководна позиция в машиностроителна фирма, англ. език, компютърни умения
1
Инженер, рекламации
Висше техническо – машинен инженер, английски език, компютърни умения
1
Началник участък, боядисване
Висше техническо – машинен инженер, компютърни умения
2
Социален работник
Висше – Социална педагогика, Социални дейности, стаж по специалността, компютърни умения
1
Психолог
Висше – Психология, 10 години стаж по специалността, компютърни умения
1
Медицинска сестра
Висше, средно – медицинска сестра
1
Социален терапевт – детегледач
Средно
8
Продавач-консултант
Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения
1
Продавач-консултант в мобилен оператор
Средно, компютърни умения
4
Продавач-консултант в Строителен хипермаркет
Средно
2
Касиер в Строителен хипермаркет
Средно
2
Продавач-консултант на бензиностанция
Средно
1
Обслужващ, бензиностанция
Средно, опит, компютърни умения
1
Служител, информация за пътувания
Висше, средно, компютърни умения
1
Администратор, хотел
Висше, средно – Туризъм, англ. език
1
Готвач
Средно, желателно с квалификация или опит по професията
5
Камериер/ка
Средно, основно, сезонна заетост
1
Камериер/ка
Средно
3
Работник, кухня
Средно, основно, сезонна заетост
2
Работник, кухня
Средно, основно
1
Охранител
Средно, шоф. книжка кат. „В“, неосъждан
1
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
Средно професионално – машинен монтьор, опит по професията
3
Работник, подготовка за боядисване, прахово и течно боядисване
Средно
1
Общ работник, поддържане на сгради
Средно
5
Машинен оператор, металообработващи машини
Средно, технически умения
2
Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
Средно
8
Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
Средно
10
Настройчик, металорежещи машини
Средно, технически умения
10
Машинен оператор, металорежещи машини
Средно, технически умения
10
Машинен оператор, металообработващи машини
Средно, технически умения
10
Шлосер
Средно, технически умения
10
Монтажник, изделия от метал
Средно, технически умения
8
Фрезист
Средно, основно, опит по професията
4
Фрезист
Средно
5
Стругар
Средно
5
Стругар
Средно, основно, опит по професията
2
Шлайфист
Средно
2
Заварчик
Средно, актуален документ за заварчик
3
Заварчик
Средно, основно, 2 г. стаж
30
Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
Средно, основно
8
Работник, сглобяване на детайли
Основно
3
Работник, сглобяване на детайли
Средно, основно
4
Кондуктор
Средно
1
Шофьор, товарен автомобил / международни превози/
Основно, кат. „С+Е“, актуален документ за ADR
1
Шофьор, товарен автомобил
Средно, шоф. книжка кат. „С“, професионални шофьорски умения
2
Машинен оператор, пералня
Средно, основно
1
Дърводелец, дървени конструкции
Средно, от 1 до 3 години стаж по професията
1
Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
Основно
1
Изпълнител – огняр
Средно, минимум 2 г. стаж като огняр, технически умения
4
Работник, разсадник
Средно
1
Градинар
Основно
24
Работник, консервна фабрика
Без изисквания, осигуряват транспорт

* * *
ВАЖНО

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЯВЯВАЩИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

С цел подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и разширяване на каналите на достъп на електронната страница на Агенцията по заетостта е реализиран интерфейс, чрез който работодателите могат да подават on-line заявки за свободни работни места на несубсидирания трудов пазар.

С отварянето на този канал за достъп до предоставяните услуги Агенция по заетостта отговаря на желанието на своите клиенти за използване на съвременни средства за комуникация.

Ежедневно служител от Дирекция „Бюро по труда” проверява за наличието на on-line подадени заявки и трудов посредник осъществява контакт с работодателя за уточняване параметрите на заявката и допълнителни условия, съществени за обявената позиция, за начина на извършване на подбор и насочване на търсещите работа лица към работодателя.

Интерфейсът е достъпен на сайта на Агенция по заетостта: AZ.GOVERNMENT.BG, в рубриката „Предлагащи работа”

=======

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекците ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници и на телефони 0431/64 456 и 64 592, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат
регистрация като активно търсещи работа.
#

jun


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн