Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25 април 2017 г

1
Учител, детска градина
Висше – ПУП
1
Служител, човешки ресурси
Висше, средно, компютърни умения
1
Специалист, продажби
Висше, английски език, с предимство немски език, компютърни умения, предишен опит, шоф. книжка кат. „В“
3
Кредитен консултант
Средно, компютърни умения, граждански договор
1
Завеждащ административна служба
Средно, компютърни умения
1
Инженер, конструктор
Висше техническо – машинен инженер, 3 г. стаж по специалността, владеене на руски и английски език, компютърни умения – Solid works, MS office
1
Инженер, конструктор
Висше техническо, английски език, с предимство немски език, 3D моделиране, предишен опит, шоф. книжка кат. „В“
1
Организатор, ремонт и поддръжка
Средно професионално, технически умения, с предимство английски език, основни компютърни умения, предишен опит, шоф. книжка кат. „В“
1
Медицинска сестра
Висше – медицинска сестра или акушерка
1
Кинезитерапевт
Висше – Кинезитерапия
1
Логопед
Висше – Логопедия, компютърни умения
1
Психолог
Висше – Психология, стаж по специалността, компютърни умения
2
Социален работник
Висше – Социални дейности, Социална педагогика, стаж по специалността
1
Детегледачка
Средно
1
Санитар
Основно
1
Касиер
Средно, компютърни умения
6
Продавач-консултант
Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения
3
Продавач-консултант в мобилен оператор
Средно, компютърни умения
1
Обслужващ бензиностанция
Средно, компютърни умения
1
Екскурзовод
Средно, много добро владеене на английски език
1
Салонен управител
Висше или средно – в сферата на туризма, 3 г. опит, владеене на английски или немски език, сезонна заетост
47
Сервитьор и помощник-сервитьор
Средно, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост
4
Сервитьор
Средно, квалификация сервитьор или сервитьор-барман, стаж по професията, говоримо владеене на английски език
9
Барман
Средно, владеене на английски език, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост
2
Барман
Средно, квалификация барман или сервитьор-барман, стаж по професията, говоримо владеене на английски език
33
Камериер/ки
Средно, сезонна заетост
1
Главен готвач
Средно, квалификация готвач или главен готвач, 5 г. стаж
12
Готвач
Средно, 2 г. стаж по професията, сезонна заетост
1
Готвач
Средно, квалификация готвач, 1 г. стаж
1
Работник, кухня
Средно
1
Разносвач на храна
Средно
1
Крупие
Средно
1
Охранител
Средно, шоф. книжка кат. „В“, неосъждан
1
Монтьор, електрооборудване
Средно техническо – ел. техник, шоф. книжка кат. „В“
1
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
Средно професионално – машинен монтьор, опит по професията
1
Монтажник, дограма
Средно техническо, шоф. книжка кат. „В“
1
Работник, поддръжка на пътища
Основно
2
Работник, строителство
Основно
1
Бояджия, сгради
Основно, предлагат обучение
2
Общ работник, поддържане на сгради
Средно
2
Настройчик, металообработващи машини
Средно, предлагат обучение
2
Настройчик, пресови металообработващи машини
Средно, предлагат обучение
4
Контрольор, качество
Средно, технически умения
3
Монтажник, изделия от метал
Средно техническо
5
Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
Средно
4
Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
Средно
4
Оператор, преса за метал
Средно
8
Фрезист
Средно, основно, опит по професията
3
Стругар
Средно, основно, опит по професията
4
Шлосер
Средно
3
Шлайфист
Средно
4
Заварчик
Средно, правоспособност
3
Заварчик
Средно, основно, 2 г. стаж
1
Полировач, метал
Средно, основно, подходящо за жена
4
Работник, сглобяване на детайли
Основно
5
Работник, сглобяване на детайли
Средно, основно
4
Кондуктор
Средно
1
Шофьор, товарен автомобил
Средно, шоф. книжка кат. „С“, професионални шофьорски умения
1
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
Основно, шоф. книжка кат. „С+Е“
3
Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
Средно, основно, шоф. книжка кат. „С“
1
Шофьор, самосвал
Средно, основно, шоф. книжка кат. „С“, опит по професията
1
Машинист, еднокофов багер
Средно, основно, правоспособност за управление на багер, опит по професията
1
Водач, селскостопански машини
Средно професионално, категория „Ткт“, опит по професията
3
Шивач
Средно, основно
4
Машинен оператор, шиене
Средно, предлагат обучение
5
Тъкач
Средно, предлагат обучение
18
Машинен оператор, навиване на конци и прежди
Основно
1
Апретурист, боядисване на влакна/текстил
Средно
12
Опаковач
Основно
2
Пакетировач
Средно
2
Експедитор, стоки и товари
Средно
5
Дърводелец, мебелист
Средно
2
Чистач/хигиенист
Средно, основно
4
Чистач, производствени помещения
Основно, опит по професията
2
Общ работник
Начално
5
Работник, озеленяване
Начално и по-ниско
1
Градинар
Основно
4
Работник, разсадник
Средно
30
Работник, консервна фабрика
Без изисквания, осигуряват транспорт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА”,
предназначени за безработни младежи на възраст до 29 години включително, които не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение

Работник, кухня с основно образование
Носач-товарач, стоки с основно образование
Чистач/Хигиенист с основно образование
Шофьор, лекотоварен автомобил със средно образование и кат. „В”
Разносвач с основно образование и категория „В”
Общ работник
Шивач с основно образование
Продавач-консултант със средно образование
Програмист, софтуерни приложения с висше техническо образование
Програмист, уеб сайтове, с висше техническо образование
Инженер, автоматизация с висше техническо образование
Техник, компютърно програмиране със средно техническо образование

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА”    

предназначени за безработни младежи на възраст до 29 години включително, които не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение

 

Работник, кухня с основно образование

Носач-товарач, стоки с основно образование

Чистач/Хигиенист с основно образование

Шофьор, лекотоварен автомобил със средно образование и кат. „В”

Разносвач с основно образование и категория „В”

Общ работник 

Шивач с основно образование

Продавач-консултант със средно образование

Програмист, софтуерни приложения  с висше техническо образование

Програмист, уеб сайтове с висше техническо образование

Инженер, автоматизация с висше техническо образование

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

предназначени за безработни младежи на възраст до 29 години включително, които не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение

 

Продавач-консултант със средно образование

Работник зареждане на рафтове 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ” 

предназначени за безработни лица на възраст над 29 години, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”

 

Работник, кухня с основно образование

Носач-товарач, стоки с основно образование

Чистач/Хигиенист с основно образование

Работник, зареждане на рафтове с основно образование

Помощник готвач със средно образование и завършен курс за готвач или професионален опит

Продавач, бюфет с основно образование

* * *
ВАЖНО

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЯВЯВАЩИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

С цел подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и разширяване на каналите на достъп на електронната страница на Агенцията по заетостта е реализиран интерфейс, чрез който работодателите могат да подават on-line заявки за свободни работни места на несубсидирания трудов пазар.

С отварянето на този канал за достъп до предоставяните услуги Агенция по заетостта отговаря на желанието на своите клиенти за използване на съвременни средства за комуникация.

Ежедневно служител от Дирекция „Бюро по труда” проверява за наличието на on-line подадени заявки и трудов посредник осъществява контакт с работодателя за уточняване параметрите на заявката и допълнителни условия, съществени за обявената позиция, за начина на извършване на подбор и насочване на търсещите работа лица към работодателя.

Интерфейсът е достъпен на сайта на Агенция по заетостта: AZ.GOVERNMENT.BG, в рубриката „Предлагащи работа”

=======

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекците ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници и на телефони 0431/64 456 и 64 592, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат
регистрация като активно търсещи работа.
#
echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн