Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 22 август 2017 г.

1
Финансов контрольор
Висше – Счетоводство и контрол или Планиране, отчет и управление на материалните средства, 4 години стаж по специалността, компютърни умения
2
Технически сътрудник
Средно, владеене на английски или немски език, компютърни умения
1
Програмист, софтуерни приложения
Висше, средно – специалности от област „Програмиране“
1
Началник производство
Висше – машинен инженер, 3 г. стаж на ръководна позиция в машиностроителна фирма, англ. език, компютърни умения
1
Инженер, рекламации
Висше техническо – машинен инженер, английски език, компютърни умения
1
Началник участък, боядисване
Висше техническо – машинен инженер, компютърни умения
1
Техник, ВИК
Висше, средно техническо, компютърни умения
2
Водопроводчик, аварийна група
Средно техническо
2
Социален работник
Висше – Социална педагогика, Социални дейности, стаж по специалността, компютърни умения
1
Психолог
Висше – Психология, 10 години стаж по специалността, компютърни умения
1
Медицинска сестра
Висше, полувисше – медицинска сестра
2
Социален терапевт – детегледач
Средно
1
Помощник-възпитател
Средно
3
Продавач-консултант
Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения
1
Обслужващ магазин
Средно
1
Служител, информация за пътувания
Висше, средно, компютърни умения
1
Администратор, хотел
Висше, средно – Туризъм, англ. език
2
Готвач
Средно
2
Сервитьор
Средно
2
Охранител
Средно, шоф. книжка кат. „В“, неосъждан
2
Електромонтьор
Средно – електротехник, желателно с опит
1
Работник, подготовка за боядисване, прахово и течно боядисване
Средно
5
Машинен оператор, металообработващи машини
Средно, технически умения
5
Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
Средно
9
Настройчик, металорежещи машини
Средно, технически умения
7
Машинен оператор, металорежещи машини
Средно, технически умения
5
Машинен оператор, металообработващи машини
Средно, технически умения
7
Шлосер
Средно, технически умения
7
Монтажник, изделия от метал
Средно, технически умения
4
Стругар
Средно техническо
2
Стругар
Средно, квалификация или опит, подходяща за пенсионери
6
Фрезист
Средно, технически познания
1
Заварчик
Средно, актуален документ за заварчик
5
Заварчик
Средно, основно, 2 г. стаж
30
Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
Средно, основно
35
Работник, сглобяване на детайли
Основно
4
Кондуктор
Средно
2
Шофьор, товарен автомобил / международни превози/
Основно, кат. „С+Е“, актуален документ за ADR
7
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
Основно, шоф. книжка категория „С“
1
Шлосер-монтьор
Средно, познания по електротехника
1
Машинен оператор, товарачни машини
Средно, правоспособност за фадромист/газокарист
2
Секционен майстор
Средно, технически умения
9
Машинен оператор, навиване на конци и прежди
Основно
1
Апретурист, бояджия
Средно
1
Монтьор, дървообрработващи машини
Средно, 5 г. стаж
5
Дърводелец, дървени конструкции
Средно, желателно с опит
1
Дърводелец, мебелист
Средно, опит по професията
1
Машинен оператор, банциг
Средно, опит по професията
2
Работник, повърхностна обработка на дърво
Средно
2
Машинен оператор, изделия от дърво
Средно
3
Огняр
Средно, квалификация за огняр, опит
2
Общ работник, строителство на сгради
Основно, технически умения, 1 г. стаж
2
Общ работник
Основно, местата са за лица с трайни увреждания над 50%
4
Общ работник
Средно
2
Общ работник в склад
Средно
2
Машинен оператор, пералня
Основно
3
Чистач/хигиенист
Средно, основно
2
Чистач/хигиенист
Средно
10
Камериерка
Средно
1
Работник, консервна фабрика
Основно, мястото е за лице с трайни увреждания над 50%
16
Работник, консервна фабрика
Без изисквания, осигуряват транспорт

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА КЪМ 22.08.2017 г.

1
Учител, ресурсен
Висше – Специална педагогика, работи се 4 часа
1
Психолог, училищен
Висше – Психология, работи се на граждански договор или втори трудов договор
1
Ръководител компютърен кабинет
Висше, Информатика и информационни технологии
1
Учител по математика – лекторски
Висше – Математика
1
Учител по информационни технологии – лекторски
Висше – Учител по информационни технологии
1
Учител по технологии и предприемачество – лекторски
Висше – Учител по технологии и предприемачество
3
Учител по български език и литература
Висше – Български език и литература
2
Учител по английски език
Висше – Английски език
2
Учител по английски език – лекторски
Висше – Английски език
1
Учител по испански език
Висше – Испанска филология
1
Учител по история – лекторски
Висше – История
1
Учител по история и цивилизация – лекторски
Висше – История
1
Учител по философия
Висше – Философия
1
Учител по география
Висше – География
2
Учител по география и икономика – лекторски
Висше – География и икономика
1
Учител по биология
Висше – Биология
1
Учител по физика
Висше – Физика
1
Учител по изобразително изкуство – лекторски
Висше – Изобразително изкуство
1
Учител по музика – лекторски
Висше – Музикална педагогика
1
Учител по физическо възпитание и спорт – лекторски
Висше – ФВС
1
Учител, прогимназиален етап / целодневна организация на учебния/
Висше – Прогимназиален учител
1
Учител, прогимназиален етап /полуинтернатна група/
Висше – Прогимназиален учител
3
Учител, начален етап
Висше – НУП
3
Учител в начален етап /целодневна организация на учебния ден/
Висше – НУП
1
Учител по музика в детска градина
Висше – Музикална педагогика, работи се 2 часа
2
Учител по музика в детска градина
Висше – Музикална педагогика, работи се 4 часа
10
Учител, детска градина
Висше – ПУП, ПНУП

* * *
ВАЖНО

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЯВЯВАЩИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

С цел подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и разширяване на каналите на достъп на електронната страница на Агенцията по заетостта е реализиран интерфейс, чрез който работодателите могат да подават on-line заявки за свободни работни места на несубсидирания трудов пазар.

С отварянето на този канал за достъп до предоставяните услуги Агенция по заетостта отговаря на желанието на своите клиенти за използване на съвременни средства за комуникация.

Ежедневно служител от Дирекция „Бюро по труда” проверява за наличието на on-line подадени заявки и трудов посредник осъществява контакт с работодателя за уточняване параметрите на заявката и допълнителни условия, съществени за обявената позиция, за начина на извършване на подбор и насочване на търсещите работа лица към работодателя.

Интерфейсът е достъпен на сайта на Агенция по заетостта: AZ.GOVERNMENT.BG, в рубриката „Предлагащи работа”

=======

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекците ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници и на телефони 0431/64 456 и 64 592, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат
регистрация като активно търсещи работа.
#yhth
echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн