Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21 март 2017 г

1
Учител, детска градина
Висше – Предучилищна педагогика, компютърни умения
1
Инспектор, местни приходи
Висше икономическо, минимум 2 години стаж по специалността, компютърни умения
1
Икономист, организация на труда
Висше икономическо, желателно с опит по професията, компютърни умения, срочен договор
1
Служител, човешки ресурси
Висше, средно, компютърни умения
1
Завеждащ, техническа служба
Средно, компютърни умения
1
Специалист, продажби
Висше, английски език, с предимство немски език, компютърни умения, предишен опит, шоф. книжка кат. „В“
1
Инженер, конструктор
Висше техническо, английски език, с предимство немски език, 3D моделиране, предишен опит, шоф. книжка кат. „В“
1
Организатор, ремонт и поддръжка
Средно професионално, технически умения, с предимство английски език, основни компютърни умения, предишен опит, шоф. книжка кат. „В“
3
Асистент „Фитопатология“, „Технология на преработване на етерично-маслени суровини“, „Поливно земеделие“
Висше – магистър – Агрономство, желателно владеене на англ. език, компютърни умения
1
Химик, контрол на качеството
Висше – магистър – Химия, желателно владеене на англ. език, компютърни умения
1
Кинезитерапевт
Висше – Кинезитерапия
1
Логопед
Висше – Логопедия, компютърни умения
1
Психолог
Висше – Психология, стаж по специалността, компютърни умения
2
Социален работник
Висше – Социални дейности, Социална педагогика, стаж по специалността
1
Социален работник в социална услуга
Висше – Социални дейности, Психология и Педагогика, компютърни умения, по заместване
1
Социален терапевт – детегледач
Средно
2
Санитар
Основно
5
Продавач-консултант
Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения
1
Екскурзовод
Средно, много добро владеене на английски език
1
Салонен управител
Висше или средно – в сферата на туризма, 3 г. опит, владеене на английски или немски език, сезонна заетост
47
Сервитьор и помощник-сервитьор
Средно, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост
6
Сервитьор
Средно, квалификация сервитьор или сервитьор-барман, стаж по професията, говоримо владеене на английски език
9
Барман
Средно, владеене на английски език, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост
2
Барман
Средно, квалификация барман или сервитьор-барман, стаж по професията, говоримо владеене на английски език
33
Камериер/ки
Средно, сезонна заетост
1
Главен готвач
Средно, квалификация готвач или главен готвач, 5 г. стаж
12
Готвач
Средно, 2 г. стаж по професията, сезонна заетост
1
Готвач
Средно, квалификация готвач, 1 г. стаж
3
Работник, кухня
Средно
1
Крупие
Средно
1
Охранител
Средно, шоф. книжка кат. „В“, неосъждан
1
Монтьор, електрооборудване
Средно техническо – ел. техник, шоф. книжка кат. „В“
1
Монтажник, дограма
Средно техническо, шоф. книжка кат. „В“
2
Работник, поддръжка на пътища
Основно
3
Работник, строителство
Основно
2
Настройчик, металообработващи машини
Средно, предлагат обучение
2
Настройчик, пресови металообработващи машини
Средно, предлагат обучение
2
Оператор на ММ с ЦПУ
Средно, предлага обучение на младежи
2
Машинен оператор, металорежещи машини
Средно, технически умения
1
Контрольор, качество
Висше, средно
4
Монтажник, изделия от метал
Средно техническо
14
Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
Средно
5
Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
Средно
7
Стругар /ЦПУ/
Средно техническо, опит по професията
5
Оператор, преса за метал
Средно
15
Фрезист
Средно
7
Шлосер
Средно
3
Шлайфист
Средно
4
Заварчик
Средно, правоспособност
10
Работник, сглобяване на детайли
Основно
1
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
Средно професионално, 1 г. стаж
4
Кондуктор
Средно
25
Шофьор, товарен автомобил /международни превози/
Средно, опит по професията, шоф. книжка кат. „С“, „С+Е“
1
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
Основно, шоф. книжка кат. „С+Е“
3
Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
Средно, основно, шоф. книжка кат. „С“
1
Шофьор, самосвал
Средно, основно, шоф. книжка кат. „С“, опит по професията
1
Машинист, еднокофов багер
Средно, основно, правоспособност за управление на багер, опит по професията
9
Шивач
Средно, основно
10
Шивач
Средно, основно, опит по професията
4
Машинен оператор, шиене
Средно, предлагат обучение
5
Тъкач
Средно, предлагат обучение
18
Машинен оператор, навиване на конци и прежди
Основно
1
Апретурист, боядисване на влакна/текстил
Средно
12
Опаковач
Основно
1
Машинен оператор, пералня/перачница
Средно, основно
4
Дърводелец, мебелист
Средно
2
Тапицер
Средно, 1 г. стаж
4
Чистач, производствени помещения
Основно, опит по професията
2
Общ работник
Начално
6
Работник, озеленяване
Начално и по-ниско
2
Работник, рибно стопанство
Без образование

За вас, работодатели!

* * *
ВАЖНО

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЯВЯВАЩИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

С цел подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и разширяване на каналите на достъп на електронната страница на Агенцията по заетостта е реализиран интерфейс, чрез който работодателите могат да подават on-line заявки за свободни работни места на несубсидирания трудов пазар.

С отварянето на този канал за достъп до предоставяните услуги Агенция по заетостта отговаря на желанието на своите клиенти за използване на съвременни средства за комуникация.

Ежедневно служител от Дирекция „Бюро по труда” проверява за наличието на on-line подадени заявки и трудов посредник осъществява контакт с работодателя за уточняване параметрите на заявката и допълнителни условия, съществени за обявената позиция, за начина на извършване на подбор и насочване на търсещите работа лица към работодателя.

Интерфейсът е достъпен на сайта на Агенция по заетостта: AZ.GOVERNMENT.BG, в рубриката „Предлагащи работа”

=======

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекците ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници и на телефони 0431/64 456 и 64 592, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат
регистрация като активно търсещи работа.
#
echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн