Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14 февруари 2017 г

1
Учител по физическо възпитание и спорт – лекторски
Висше – учител по ФВС
1
Учител по китара – лекторски
Висше – учител по музика /китара/
2
Учител, начален етап
Висше – НУП
1
Координатор, износ
Средно
1
Счетоводител, оперативен
Висше, средно, икономически умения
1
Контрольор, запаси
Висше, средно
1
Началник, склад
Средно
1
Стоковед
Средно
3
Асистент „Фитопатология“, „Технология на преработване на етерично-маслени суровини“, „Поливно земеделие“
Висше – магистър – Агрономство, желателно владеене на англ. език, компютърни умения
1
Химик, контрол на качеството
Висше – магистър – Химия, желателно владеене на англ. език, компютърни умения
1
Главен специалист „Техник, земеделие“
Средно професионално – селскостопански техникум
1
Рехабилитатор
Висше – рехабилитатор, кинезитерапевт, компютърни умения
1
Кинезитерапевт
Висше – Кинезитерапия
1
Логопед
Висше – Логопедия, компютърни умения
1
Куриер
Средно, компютърни умения, шоф.книжка кат. „В“
1
Търговски сътрудник
Средно
1
Продавач-консултант в агроаптека
Висше – агроном по растителна защита, желателно с опит по специалността, компютърни умения
9
Продавач-консултант
Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения
1
Социален терапевт – детегледач
Средно
2
Помощник-възпитател
Средно
1
Салонен управител
Висше или средно – в сферата на туризма, 3 г. опит, владеене на английски или немски език, сезонна заетост
46
Сервитьор и помощник-сервитьор
Средно, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост
9
Барман
Средно, владеене на английски език, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост
33
Камериер/ки
Средно, сезонна заетост
12
Готвач
Средно, 2 г. стаж по професията, сезонна заетост
3
Работник, кухня
Средно
1
Арматурист
Средно, квалификация, 3 г. стаж
1
Кофражист
Средно, квалификация, 3 г. стаж
2
Оператор на ММ с ЦПУ
Средно, предлага обучение на младежи
2
Настройчик, металообработващи машини с ЦПУ
Средно, 1 г. предишен опит
15
Машинен оператор, металорежещи машини
Средно, технически умения
2
Машинен оператор, металообработващи машини
Средно, основно, технически умения
4
Контрольор, качество
Висше, средно
4
Оператор, преса за метал
Средно
7
Монтажник, изделия от метал
Средно техническо
9
Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
Средно
7
Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
Средно
2
Машинен оператор, пресоване на пластмасови изделия
Средно
7
Стругар /ЦПУ/
Средно техническо, опит по професията
13
Фрезист
Средно
4
Шлосер
Средно
5
Шлайфист
Средно
6
Заварчик
Средно, правоспособност, 1-2 г. стаж
1
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
Средно професионално, 1 г. стаж
25
Шофьор, товарен автомобил /международни превози/
Средно, опит по професията, шоф. книжка кат. „С“, „С+Е“
1
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
Основно, шоф. книжка кат. „С+Е“
10
Шивач
Средно, основно, опит по професията
5
Машинен оператор, шиене
Средно, предлагат обучение
5
Тъкач
Средно, предлагат обучение
1
Апретурист, влакна/текстил
Средно
1
Машинен оператор, пералня/перачница
Средно, основно
2
Тапицер
Средно, 1 г. стаж
4
Чистач, производствени помещения
Основно, опит по професията
2
Общ работник
Начално

За вас, работодатели!

* * *
ВАЖНО

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЯВЯВАЩИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

С цел подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и разширяване на каналите на достъп на електронната страница на Агенцията по заетостта е реализиран интерфейс, чрез който работодателите могат да подават on-line заявки за свободни работни места на несубсидирания трудов пазар.

С отварянето на този канал за достъп до предоставяните услуги Агенция по заетостта отговаря на желанието на своите клиенти за използване на съвременни средства за комуникация.

Ежедневно служител от Дирекция „Бюро по труда” проверява за наличието на on-line подадени заявки и трудов посредник осъществява контакт с работодателя за уточняване параметрите на заявката и допълнителни условия, съществени за обявената позиция, за начина на извършване на подбор и насочване на търсещите работа лица към работодателя.

Интерфейсът е достъпен на сайта на Агенция по заетостта: AZ.GOVERNMENT.BG, в рубриката „Предлагащи работа”

=======

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекците ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници и на телефони 0431/64 456 и 64 592, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат
регистрация като активно търсещи работа.
#

jun


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. Авторите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Издателят получава неограничени права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Издателят не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.
Powered by уеб дизайн