Разписание на градските автобуси и тролейбуси в Стара Загора – час на тръгване от началните спирки

STZAGORA.NEТ
*
ОТ ДЕКЕМВРИ 2015 г.
*
ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Карта на линиите на автобусите и тролейбусите – тук (кликнете върху нея за допълнителното й увеличаване) >>>

АВТОБУС № 3 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.”Железник” – ПЗ „Загорка”

В работни дни от кв.”Железник”:

04,54; 05,18; 05,48; 06,18; 06,48; 07,18; 07,48; 08,18; 08,48; 09,18; 09,48; 10,18; 10,48; 11,18; 11,48; 12,18; 12,48; 13,18; 13,48; 14,18; 14,48; 15,18; 15,48; 16,18; 16,48; 17,18; 17,48; 18,18; 18,48; 19,18; 19,48; 20,18; 20,48; 21,18;

Забележка: 

- курсовете в 06,18; 06,48; 08,18; 12,18; 12,48; 15,18 и 18,18 часа от кв. „Железник“ се движат до Дом на инвалида;
- курсовете в 06,48; 07,18; 18,48 и 19,18 часа от кв. „Железник“ се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое“ ЕООД.

В работни дни от ПЗ ”Загорка”:

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

Забележка:
- курсовете в 07,00 и 07,30 часа от ПЗ „Загорка“ в работни дни минават през завод „Средна гора“;
- курсовете в 07,00; 07,30; 19,00 и 19,30 часа от ПЗ „Загорка“ се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое“ ЕООД.

В почивни дни от кв.”Железник”:

05,50; 06,18; 06,48; 07,18; 07,48; 08,18; 08,48; 09,18; 09,48; 10,18; 10,48; 11,18; 11,48; 12,18; 12,48; 13,18; 13,48; 14,18; 14,48; 15,18; 15,48; 16,18; 16,48; 17,18; 17,48; 18,18; 18,48; 19,18; 19,48; 20,18; 20,48; 21,18;

Забележка: курсовете в 06,18; 06,48; 08,18; 12,18; 12,48; 15,18 и 18,18 часа от кв. „Железник“ се движат до Дом на инвалида.

В почивни дни от ПЗ ”Загорка”:

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14:30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,05;

-
АВТОБУС № 8 (в сила от 07.12.2015 г.)

Кв.”Железник” – кв.”Самара-3”

В работни дни от кв.”Железник”:

05,33; 06,03; 06,33; 07,03; 07,33; 08,03; 08,33; 09,03; 09,33; 10,03; 10,33; 11,03; 11,33; 12,03; 12,33; 13,03; 13,33; 14,03; 14,33; 15,03; 15,33; 16,03; 16,33; 17,03; 17,33; 18,03; 18,33; 19,03; 19,33; 20,03;

Забележка: курсовете в 06,33; 07,03; 18,33 и 19,03 часа от кв. „Железник“ в работни дни се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое“ ЕООД.

В работни дни от кв.”Самара-3”:

05,10; 06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45;

Забележка:
- курсовете в 06,45 и 07,15 часа от кв. „Самара-3″ минават през завод „Средна гора“;
- курсовете в 06,45; 07,15; 18,45 и 19,15 часа от кв. „Самара-3″ в работни дни се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое“ ЕООД.

В почивни дни от кв.”Железник”:
06,03; 06,33; 07,03; 07,33; 08,03; 08,33; 09,03; 09,33; 10,03; 10,33; 11,03; 11,33; 12,03; 12,33; 13,03; 13,33; 14,03; 14,33; 15,03; 15,33; 16,03; 16,33; 17,03; 17,33; 18,03; 18,33; 19,03; 19,33; 20,03;

В почивни дни от кв.”Самара-3”:

06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45;

-
АВТОБУС № 12 (в сила от 18.12.2015 година)

Кв.”Железник” – Фуражен завод   (изпълнява се само в работни дни)

От кв. „Железник“: 07,18; 16,20; 16,45;

От Фуражен завод: 07,38; 16,40; 17,13;

 

Кв.”Зора” – Фуражен завод   (изпълнява се само в работни дни)

От кв.”Зора”:

06,50; 07,18; 16,20; 16,40;

От Фуражен завод:

07,15; 07,41; 16,40; 17,13;

-
АВТОБУС № 13 (в сила от 18.12.2015 година):

Кв.”Железник” – кв.”Зора” 

В работни дни от кв.”Железник”:

05,00; 05,25; 06,00; 06,30; 07,00; 07,20; 07,35; 07,55; 08,20; 08,35; 08,55; 09,25; 09,55; 10,30; 10,55; 11,25; 11,40; 11,55; 12,20; 12,35; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,30; 17,00; 17,20; 17,50; 18,25; 19,00; 19,25; 19,55; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,40

Забележка:
курсовете в: 20,10 и 22,10 часа от кв. „Зора“ се изпълняват до Тракийски университет.

В работни дни от кв.”Зора”:

05,00; 05,15; 06,45; 07,35; 08,10; 08,25; 08,40; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 17,10; 17,40; 18,10; 18,30; 18,40; 19,20; 19,55; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50; 22,10; 22,40; 23,10

В почивни дни от кв.”Железник”:

06,00; 06,15; 06,55; 07,10; 07,40; 07,55; 08,55; 09,40; 09,55; 10,55; 11,40; 11,55; 12,55; 13,40; 13,55; 14,55; 15,40; 15,55; 16,55; 17,40; 17,55; 18,55; 19,55; 20,55; 21,25; 21,55;

В почивни дни от кв.”Зора”:

06,15; 06,45; 07,30; 08,20; 08,40; 09,40; 10,20; 10,40; 11,40; 12,15; 12,45; 13,40; 14,20; 14,40; 15,40; 16,15; 16,45; 17,00; 17,45; 18,20; 18,40; 19,45; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,30;

-
АВТОБУС № 14 (в сила от 11 декември 2015 г.)

Кв.„Три чучура-север” – кв.”Зора” 

В работни дни от кв.„Три чучура-север”:

06,10; 06,45; 07,10; 07,20; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,20; 18,40; 19,00;

В работни дни от кв.”Зора”:

06,20; 06,40; 07,15; 07,40; 07,50; 08,20; 08,50; 09,20; 09,50; 10,20; 10,50; 11,20; 11,50; 12,20; 12,50; 13,20; 13,50; 14,20; 14,50; 15,20; 15,50; 16,20; 16,50; 17,20; 17,50; 18,20; 18,50; 19,10; 19,40;

-
АВТОБУС № 20 (в сила от 07 декември 2015 г.)

Кв.”Самара-3” – Тракийски университет

Изпълнява се само в работни дни

От кв.”Самара-3” в учебно време:

05,55; 06,35; 07,00; 07,20; 07,35; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 12,00; 12,15; 12,40; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,15; 15,30; 16,00; 16,15; 16,30; 17,00; 17,15; 18,00; 18,30; 19,00;

От ВУЗ в учебно време:

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 07,50; 08,10; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,30; 13,00; 13,10; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 15,45; 16,00; 16,30; 16,45; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30;

От кв.”Самара-3” в неучебно време:

05,55; 06,35; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 19,00;

От ВУЗ в неучебно време:
06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,25; 10,25; 11,30; 12,25; 13,30; 14,25; 15,30; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,30;

-
АВТОБУС № 51 (в сила от 11.12.2015 година)

Кв.„Три чучура-север” – ДАИ 

В работни дни от кв.”Три чучура-север”:

05,10; 06,00; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,15; 07,25; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,30; 21,30;

Забележка: курсовете, тръгващи от кв. „Три чучура-север“ в 05,10; 07,05 и 07,25 часа влизат в района на „Петрол“.

В работни дни от ДАИ:

05,40; 06,30; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,45; 07,55; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,55; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35;

Забележка: курсът, тръгващ от ДАИ в 17,05 часа, влиза в района на „Петрол“.

В работни дни от спирка Алана:
17,50; 18,00; 18,15; 18,35; 18,50; 19,10; 19,35; 19,50; 20,10; 20,50; 21,50;

В почивни дни от кв.”Три чучура-север”:
06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,30; 21,30;

В почивни дни от спирка Алана:
06,50; 07,20; 07,50; 08,20; 08,50; 09,20; 09,50; 10,20; 10,50; 11,20; 11,50; 12,20; 12,50; 13,20; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 21,00; 22,00;

В събота от ДАИ:
06,42; 07,12; 07,42; 08,12; 08,42; 09,12; 09,42; 10,12; 10,42; 11,12; 11,42; 12,12; 12,42; 13,12;

-

АВТОБУС № 204 (в сила от 07.12.2015 година)

Тракийски университет – кв.”Кольо Ганчев”

Изпълнява се в само в работни дни

От ВУЗ в учебно време:

07,15; 08,00; 08,20; 08,40; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10;

От ВУЗ в неучебно време:

06,45; 07,15; 07,30; 07,45; 07,55; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45;

От кв.”К. Ганчев” в учебно време:

07,05; 07,30; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45;

От кв. „К. Ганчев“ в неучебно време:

07,10; 07,30; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15;

-

АВТОБУС № 23 (в сила от 11 декември 2015 г.):

Стадион „Берое“ – квартал Дъбрава

В работни дни от стадион „Берое“:

08,00; 13,20; 16,50 (от 15.10. до 15.04.); 19,00 (от 16.04. до 14.10.);

В работни дни от село Дъбрава:

08,15; 13,30; 17,05 (от 15.10. до 15.04.); 19,15 (от 16.04. до 14.10.);

В почивни дни от стадион „Берое“:

08,00; 13,20; 16,40 (от 15.10. до 15.04.); 18,40 (от 16.04. до 14.10.);

В почивни дни от село Дъбрава:

08,15; 13,30; 16,50 (от 15.10. до 15.04.); 18,50 (от 16.04. до 14.10.);

- – - – - – -

КРАЙГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

(МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)

-
АВТОБУС № 15 (в сила от 11.12.2015 година):

Стадион „Берое“ –  село Могила – село Малко Кадиево

В работни дни от стадион Берое: 05,50; 07,15; 11,30; 13,50; 15,50; 17,30; 19,30;

В работни дни от село Малко Кадиево: 06,30; 08,00; 12,30; 14,30; 16,30; 18,20; 20,20;

В почивни дни от стадион Берое: 07,15; 09,00; 11,30; 16,00; 18,00;

В почивни дни от село Малко Кадиево: 08,00; 10,00; 12,30; 17,00; 18,50;

-
АВТОБУС № 17 (в сила от 11.12.2015 година)

Кв.“Три чучура-север“ – Гробищен парк

В работни дни от кв.“Три чучура-север“: 08,30; 09,30; 14,00; 15,35;

В работни дни от Гробищен парк: 09,30; 10,30; 15,00; 16,30;

В събота от кв.“Три чучура-север“: 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40 11,30; 12,30; 

В събота от Гробищен парк: 08,10; 08,30; 09,10; 09,30; 10,15; 10,40; 11,20; 11,40 12,20; 13,30; 

В неделя от кв.“Три чучура-север“: 07,30; 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30;

В неделя от Гробищен парк: 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30;

Кв.“Три чучура-север“ – Гробищен парк – село Хрищени

В работни дни от кв.“Три чучура-север“: 06,17; 07,00; 07,30; 08,00; 10,00; 11,00; 11,30; 13,00; 15,00; 16,00; 18,05; 20,15;

В работни дни от село Хрищени: 05,30; 07,00; 08,00; 08,30; 09,00; 11,00; 12,00; 12,30; 14,00; 16,00; 17,05; 19,00; 21,00;

В почивни дни от кв.“Три чучура-север“: 06,10; 07,00; 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 15,00; 17,00; 18,00; 20,00;

В почивни дни от село Хрищени: 07,00; 07,50; 08,50; 10,50; 11,50; 14,00; 15,00; 16,00; 18,00; 19,00; 20,50;

Кв.“Три чучура-север“ – Гробищен парк – село Хрищени – село Колена

В работни дни от кв.“Три чучура-север“: 05,40; 06,35; 09,00; 12,00; 13,30; 17,00; 19,10;

В работни дни от село Колена: 06,30; 07,24; 10,00; 13,00; 14,30; 18,00; 20,00;

В почивни дни от кв.“Три чучура-север“: 06,40; 09,00; 12,00; 16,00; 19,00;

В почивни дни от село Колена: 07,30; 09,50; 13,00; 17,00; 20,00;

-
АВТОБУС № 21 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Самара-3″ – село Малка Верея

В работни дни от кв.“Самара-3″: 11,30; 19,30;

В работни дни от село Малка Верея: 12,15; 20,20;

Кв.“Самара-3″ – село Малка Верея - село Лясково

В работни дни от кв.“Самара-3″: 05,40; 07,35; 14,00; 17,30;

В работни дни от село Лясково: 06,30; 08,30; 15,00; 18,30;

В почивни дни от кв.“Самара-3″: 07,00; 08,50; 13,00; 18,00;

В почивни дни от село Лясково: 07,55; 09,45; 14,00; 19,00;

-
АВТОБУС № 22 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – село Еленино

В работни дни от кв.“Зора“: 07,10; 09,15; 11,20; 13,20; 15,45; 17,05;

В работни дни от село Еленино: 06,30; 07,50; 10,00; 12,15; 14,00; 16,30; 17,40;

В почивни дни от кв.“Зора“: 07,45; 09,05; 14,18;

В почивни дни от село Еленино: 08,30; 10,00; 15,00;

Кв.“Зора“ – село Калояновец

От кв.“Зора“: 19,30

От село Калояновец: 20,20

-
АВТОБУС № 23 (в сила от 11.12.2015 година)

Стадион „Берое” – село Маджерито – село Загоре

в работни дни от стадион „Берое” 08,30; 11,45;

в работни дни от село Загоре 09,20; 12,30;

в почивни дни от стадион „Берое” 08,30; 11,45;

в почивни дни от село Загоре 09,30; 12,30;

Стадион „Берое” – село Маджерито – село Загоре – село Коларово

В работни дни от стадион „Берое“: 06,00; 13,40; 17,20;

В работни дни от село Коларово: 06,45; 14,30; 18,10;

В почивни дни от стадион „Берое“: 13,40; 17,00;

В почивни дни от село Коларово: 14,35; 17,45;

Стадион „Берое” – село Маджерито – село Загоре – село Коларово – село Боздуганово

В работни дни от стадион „Берое“: 19,40

В работни дни от село Боздуганово: 20,40

В почивни дни от стадион „Берое“: 19,00

В почивни дни от село Боздуганово: 20,00

Стадион „Берое“ – квартал Дъбрава (фигурира и в разписанието на градските линии – бел. ред.)

В работни дни от стадион „Берое“:

08,00; 13,20; 16,50 (от 15.10. до 15.04.); 19,00 (от 16.04. до 14.10.);

В работни дни от село Дъбрава:

08,15; 13,30; 17,05 (от 15.10. до 15.04.); 19,15 (от 16.04. до 14.10.);

В почивни дни от стадион „Берое“:

08,00; 13,20; 16,40 (от 15.10. до 15.04.); 18,40 (от 16.04. до 14.10.);

В почивни дни от село Дъбрава:

08,15; 13,30; 16,50 (от 15.10. до 15.04.); 18,50 (от 16.04. до 14.10.);

-
АВТОБУС № 24 (в сила от 18.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – село Богомилово

В работни дни от кв.“Зора“: 21,30

В работни дни от село Богомилово: 06,20; 22,10

Кв.“Зора“ – село Богомилово – село Кирилово

В работни дни от кв.“Зора“: 09,25; 11,30; 13,35; 17,20; 18,40; 19,30; 20,30;

В работни дни от село Кирилово: 05,45; 06,30; 10,15; 12,20; 14,25; 18,05; 19,30; 20,15; 21,15;

В почивни дни от кв.“Зора“: 09,20; 11,20; 13,20; 15,20; 19,15;

В почивни дни от село Кирилово: 10,20; 12,20; 14,20; 16,20; 20,00;

Кв.”Зора” – село Богомилово – село Кирилово – село Елхово

В работни дни от кв.“Зора“  06,50; 15,15;

В работни дни от с. Елхово  07,50; 16,10;

В почивни дни от кв. „Зора“  07,20; 17,20;

В почивни дни от с. Елхово  08,20; 18,20;

-
АВТОБУС № 33 (в сила от 18.12.2015 година)

Кв.“Железник“ – Телевизионна кула

От кв.“Железник“: 08,01; 12,01; 16,01 (от 16.04. до 14.10.); 18,01 (от 15.10. до 15.04.);

От Телевизионна кула: 09,00; 13,00; 17,00 (от 16.04. до 14.10.); 19,00 (от 15.10. до 15.04.);

-
АВТОБУС № 34 (в сила от 11.12.2015 година)

Кв.”Железник” – Гробищен парк – село Хрищени – село Колена – село Люляк

От кв.“Железник“: 08,15; 17,30 (от 15.10. до 15.04.); 18,15 (от 16.04. до 14.10.);

От село Люляк: 09,15; 18,30 (от 15.10. до 15.04.); 19,15 (от 16.04. до 14.10.);

-
АВТОБУС № 44 (в сила от 18.12.2015 година)

Кв.“Самара-3″ – село Богомилово

От кв.“Самара-3″: 06,25; 18,05

От село Богомилово: 07,05; 18,50;

Кв.”Самара-3” – село Кирилово (изпълнява се само в работни дни, в учебно време)

От кв. „Самара-3″: 12.40

От с. Кирилово: 13.20

-
АВТОБУС № 62 (в сила от 18.12.2015 година)

Кв.“Железник“ – село Калитиново – село Преславен

В работни дни от кв.“Железник“: 05,45; 07,00; 11,05; 13,05; 14,05; 16,25; 18,05; 19,55;

В работни дни от село Преславен: 06,35; 07,50; 12,00; 14,00; 15,00; 17,20; 18,50; 20,40;

В почивни дни от кв.“Железник“: 07,15; 08,55; 12,30; 16,30; 19,50;

В почивни дни от село Преславен: 08,00; 09,45; 13,40; 17,30; 20,40;

-
АВТОБУС № 64 (в сила от 18.12.2015 година)

Кв.“Железник“ – село Дълбоки – село Оряховица

В работни дни от кв.“Железник“: 07,30; 09,35; 15,35;

В работни дни от село Оряховица: 08,30; 10,30; 16,30;

В почивни дни от кв.“Железник“: 07,30; 09,30; 13,30; 17,30;

В почивни дни от село Оряховица: 08,30; 10,30; 14,30; 18,30;

Кв.“Железник“ – село Дълбоки – село Оряховица - село Братя Кунчеви

В работни дни от кв.“Железник“: 05,20; 06,30; 10,35; 13,35; 17,45; 19,35;

В работни дни от село Братя Кунчеви: 06,20; 07,30; 11,45; 14,30; 18,45; 20,35;

В почивни дни от кв.“Железник“: 06,30; 15,30;

В почивни дни от село Братя Кунчеви: 07,30; 16,30;

Кв.“Железник“ – село Дълбоки – село Оряховица – село Братя Кунчеви - село Руманя

В работни дни от кв.“Железник“: 11,35; 16,40;

В работни дни от село Руманя: 12,45; 17,55;

В почивни дни от кв.“Железник“: 11,30; 19,30;

В почивни дни от село Руманя: 12,30; 20,50;

-
АВТОБУС № 65 (в сила от 18.12.2015 година)

Кв.“Железник“ – село Горно Ботево

В работни дни от кв.“Железник“: 09,20; 14,30; 18,20;

В работни дни от село Горно Ботево: 10,20; 15,30; 19,20;

В почивни дни от кв.“Железник“: 07,40; 09,20; 14,30; 18,20;

В почивни дни от село Горно Ботево: 08,40; 10,20; 15,30; 19,20;

АВТОБУС № 9 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – село Старозагорски бани

В работни дни от кв.“Зора“: 10,00; 12,00; 14,00; 16,00;

В работни дни от село Старозагорски бани: 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;

В почивни дни от кв.“Зора“: 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 16,00;

В почивни дни от Старозагорски бани: 09,00; 11,00; 12,00; 14,00; 15,00; 17,00

-
АВТОБУС № 91 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – село Пряпорец – село Борилово

в работни дни от кв.”Зора”: 06,05; 07,10 (през с. Старозагорски бани); 11,00 (през с. Старозагорски бани); 13,30 (само в петък през с. Старозагорски бани); 19,00;

в работни дни от село Старозагорски бани: 07,55; 12,00; 20,00;

в работни дни от село Борилово: 06,50; 08,10; 12,15; 14,30; 19,50 (през с. Старозагорски бани);

само в петък от кв. „Зора“: 10.00

само в петък от с. Борилово: 10,51 (през с. Старозагорски бани)

само в петък от с. Старозагорски бани: 11,05; 14,25;

в почивни дни от кв.“Зора“: 08,00; 15,15; 19,00 (от 16.04. до 14.10.); 19,00 (от 15.10. до 15.04.);

 

в почивни дни от село Старозагорски бани: 20,00 (от 15.10. до 15.04.);

в почивни дни от село Борилово: 09,00; 16,05; 19,50 (от 16.04. до 14.10.); 19,50 (от 15.10. до 15.04. – през с. Старозагорски бани);

-
АВТОБУС № 92 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.”Зора” – село Старозагорски бани – село Ново село

в работни дни от кв.”Зора”: 05,35 (през с. Старозагорски бани и с. Сулица); 08,00; 13,00 (през с. Старозагорски бани); 17,30 (през с. Пряпорец, с. Борилово)

в работни дни от село Борилово: 06,35; 08,50 (през с. Старозагорски бани); 14,00; 18,25 (през с. Старозагорски бани);

в работни дни от село Старозагорски бани: 06,26; 08,55; 14,07; 18,30;

в работни дни от село Сулица: 06,21;

в работни дни от село Пряпорец: 18.21;

в работни дни от село Борилово: 18.16;

в почивни дни от кв.”Зора”: 07,00 (през с. Старозагорски бани); 12,00 (през с. Старозагорски бани); 17,30;

в почивни дни от село Старозагорски бани: 07,50; 13,00; 18,30

-

АВТОБУС № 93 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – село Старозагорски бани – село Сулица

в работни дни от кв.”Зора”: 09,00; 17,00 (от 16.04. до 14.10.);

в работни дни от село Сулица: 09,55; 17,55 (от 16.04. до 14.10.);

в работни дни от село Старозагорски бани: 10,00; 18,00 (от 16.04. до 14.10.);

-

АВТОБУС № 94 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – село Старозагорски бани – село Сулица – село Лозен – село Сладък кладенец:

От кв.”Зора”: 09,00 (само в сряда); 12,30 (в работни дни без петък);от село Сладък кладенец 13,50;

от село Сладък кладенец: 10,10 (само в сряда); 13,50 (в работни дни без петък);

от село Старозагорски бани: 10,30 (само в сряда); 14,10 (в работни дни без петък);

Кв.“Зора“ – село Старозагорски бани – село Сулица – село Лозен – село Сладък кладенец – село Пъстрово:

от кв.“Зора“: 06,30; 12,30 (само в петък); 16,30 (от 15.10. до 15.04.); 18,30 (от 16.04. до 14.10.);

от село Пъстрово: 07,45; 13,50 (само в петък); 17,45 (от 15.10. до 15.04.); 19,45 (от 16.04. до 14.10.);

от село Старозагорски бани: 08,05; 14,15 (само в петък); 18,10 (от 15.10. до 15.04.); 20,10 (от 16.04. до 14.10.);

-
АВТОБУС № 95 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – село Старозагорски бани – село Сулица - село Остра могила

в почивни дни от кв.”Зора” 09,00;

в почивни дни от село Сулица 09,51;

в почивни дни от село Остра могила 10,00;

в почивни дни от село Старозагорски бани 10,05;

-
АВТОБУС № 96 (в сила от 07.12.2015 година)

Кв.“Зора“ – Старозагорски бани – Казанка

в почивни дни от кв.”Зора” 09,30;

в почивни дни от село Казанка 10,30;

в почивни дни от село Старозагорски бани 10,35;

Кв.“Зора“ – Старозагорски бани  - Остра могила – село Казанка

в работни дни от кв.”Зора”: 05,40; 09,30; 12,00 (само в четвъртък); 15,00; 18,00 (от 16.04. до 14.10.); 08,00 (от 15.10. до 15.04. през с. Сулица)

в работни дни от село Остра могила: 06,36; 10,26; 12,56 (през с. Старозагорски бани); 15,56; 18,56 (от 16.04. до 14.10.); 19,01 (от 15.10. до 15.04.);

в работни дни от село Казанка: 06,45; 10,35; 13,05 (през с. Старозагорски бани); 16,05; 19,05 (от 16.04. до 14.10); 19,10 (от 15.10. до 15.04.);

в работни дни от село Старозагорски бани: 06,50; 10,40; 13,10 (през с. Старозагорски бани); 16,20; 19,10 (от 16.04. до 14.10); 19,15 (от 15.10. до 15.04.);

в работни дни от село Сулица: 18,56 (от 15.10. до 15.04.);

в почивни дни от кв.”Зора”: 06,00; 15,00; 18,00;

в почивни дни от село Остра могила: 06,56; 15,56; 18,56;

в почивни дни от село Казанка: 07,05; 16,05; 19,05 ;

в почивни дни от село Старозагорски бани: 07,10; 16,20; 19,10 ;

*  *  *

- – - – - – -

ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ

ТРОЛЕЙБУС № 1

Кв.”Железник” – СБА:

В работни дни от кв.”Железник” в учебно време

06,15; 06,45; 07,14; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,00; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45;

В работни дни от кв.”Железник” в неучебно време

06,15; 06,45; 07,14; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,00; 15,15; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45;

В работни дни от СБА в учебно време

06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45; 22,10 /само в петък/;

В работни дни от СБА в неучебно време

06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,30; 15,45; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45; 22,10 /само в петък/;

В събота от кв.”Железник”

06,10; 10,10; 11,10; 12,10; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;

В събота от СБА

06,15; 06,40; 10,40; 11,40; 12,40; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40; 22,10;

В неделя от кв.”Железник”

06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;

В неделя от СБА

06,15; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40;

-
ТРОЛЕЙБУС № 2 

Стадион ”Берое” – Мототехника:

В работни дни от стадион „Берое“ в учебно време:

05,30; 06,00; 06,15; 06,30; 06,45; 06,55; 07,10; 07,20; 07,30; 07,40; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;

В работни дни от стадион „Берое“ в неучебно време:

05,30; 06,00; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;

В работни дни от Мототехника в учебно време:

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,45; 07,00; 07,15; 07,20; 07,35; 07,50; 08,00; 08,10; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;

В работни дни от Мототехника в неучебно време:

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;

В събота от стадион „Берое“:

06,00; 06,20; 06,40; 07,00; 07,20; 07,40; 08,00; 08,20; 08,40; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;

В събота от Мототехника:

06,00; 06,30; 06,50; 07,10; 07,30; 07,50; 08,10; 08,30; 08,50; 09,10; 09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,10; 17,30; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;

В неделя от стадион „Берое“:

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В неделя от Мототехника:

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,10; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

-
ТРОЛЕЙБУС № 26

Кв.”Железник” – Мототехника:

В работни дни от кв.”Железник” в учебно време:

05,55; 06,25; 06,40; 06,55; 07,02; 07,10; 07,17; 07,27; 07,40; 07,55; 08,10; 08,25; 08,40; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,40; 16,55; 17,25; 17,40; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25;

В работни дни от кв.“Железник“ в неучебно време:

05,55; 06,25; 06,40; 06,55; 07,10; 07,25; 07,40; 07,55; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,40; 16,55; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25;

В работни дни от Мототехника в учебно време:

05,50; 06,10; 06,25; 06,55; 07,10; 07,25; 07,32; 07,40; 07,47; 07,55; 08,10; 08,25; 08,40; 08,55; 09,10; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,55; 17,10; 17,25; 17,55; 18,10; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25; 20,55;

В работни дни от Мототехника в неучебно време:

05,50; 06,10; 06,25; 06,55; 07,10; 07,25; 07,40; 07,55; 08,10; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,55; 17,10; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25; 20,55;

В събота от кв.”Железник”:

06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,50; 11,50; 12,50;

В събота от Мототехника:

07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 11,20; 12,20; 13,20;

-
ТРОЛЕЙБУС № 36

Кв.”Железник” – ПЗ „Загорка”

В работни дни от кв.”Железник”:

05,20; 05,35; 05,50; 06,05; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,35; 19,50; 20,05; 20,20; 20,35; 20,50; 21,05; 21,20; 21,35; 21,50; 22,05;

В работни дни от ПЗ”Загорка”:

05,15; 05,35; 05,50; 06,05; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,35; 19,50; 20,05; 20,20; 20,35; 20,50; 21,05; 21,20; 21,35; 21,50; 22,15;

В почивни дни от кв.”Железник”:

06,20; 06,40; 07,00; 07,20; 07,40; 08,00; 08,20; 08,40; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,20; 21,40; 22,05;

В почивни дни от ПЗ ”Загорка”:

05,50; 06,10; 06,30; 06,50; 07,10; 07,30; 07,50; 08,10; 08,30; 08,50; 09,10; 09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,10; 17,30; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,35; 22,15;
#jun
echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн